تبلیغات
بصیرت و صبر - بیانات در منطقه عملیاتی فتح‌المبین

بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 13 فروردین 1389
الحمدللَّه ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام على سیّدنا و نبیّنا ابى‌القاسم المصطفى محمّد و على اله الأطیبین الأطهرین المنتجبین الهداة المهدیّین المعصومین سیّما بقیّةاللَّه فى الأرضین.

غرض از حضور در این مكان تاریخى و در جمع شما برادران و خواهران عزیز در درجه‌ى اول، احترام به روح رزمندگان و شهداى عزیزى است كه این سرزمین، شاهد دلاوریهاى آنها و فداكاریهاى آنها و حركت عظیم آنها در روزهاى جنگ تحمیلى و دفاع مقدس بوده است.

بیانات در منطقه عملیاتی فتح‌المبین

بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

الحمدللَّه ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام على سیّدنا و نبیّنا ابى‌القاسم المصطفى محمّد و على اله الأطیبین الأطهرین المنتجبین الهداة المهدیّین المعصومین سیّما بقیّةاللَّه فى الأرضین.

غرض از حضور در این مكان تاریخى و در جمع شما برادران و خواهران عزیز در درجه‌ى اول، احترام به روح رزمندگان و شهداى عزیزى است كه این سرزمین، شاهد دلاوریهاى آنها و فداكاریهاى آنها و حركت عظیم آنها در روزهاى جنگ تحمیلى و دفاع مقدس بوده است.

در درجه‌ى بعد، اظهار سپاس و قدردانى از مردم عزیز خوزستان و برادران و خواهرانى است كه در این منطقه در حساس‌ترین زمانها، در سخت‌ترین شرائط، یك امتحان موفقى از خود نشان دادند. دشمنان ملت ایران درباره‌ى مردم عزیز خوزستان چیز دیگرى فكر میكردند، و چیز دیگرى از آنچه كه آنها فكر میكردند، پیش آمد. صف اول رزمندگان مبارز و دلاور، جوانهاى فداكارى بودند كه فرزندان این آب و خاك و پروریدگان این منطقه بودند: مردم عزیز خوزستان؛ زنهاشان، مردهاشان. من در دوران دفاع مقدس به بعضى از روستاهائى كه زیر ستم دشمن بعثى قرار گرفته بود، رفتم و از نزدیك وضعیت آن مردم را، روحیه‌ى آنها را دیدم. آنها پیوستگى‌شان به ایران اسلامى و به ملت مبارز و قهرمان و به اسلام - كه در ایران پرچم آن برافراشته شده بود - آن چنان بود كه دشمنان بعثى نتوانسته بودند با وسوسه‌ى قومیت و همزبانى، این پیوند مستحكم را سست كنند. بنابراین حضور ما در این منطقه، از یك جهت قدردانى از مردم عزیز خوزستان است.

جنبه‌ى سوم، قدردانى از شما مسافرانى است كه از نقاط دور و نزدیكِ كشور به این مناطق آمده‌اید، با قدمهاى خودتان، با دلهاى خودتان، پیوستگى روحى خودتان را با آن جوانانى، با آن مردانى، با آن دلاورانى كه این منطقه، شاهد فداكارى آنهاست، نشان دادید؛ چه در این منطقه - منطقه‌ى فتح‌المبین - چه در سایر مناطق خوزستان و چه در مناطق جنگى استانهاى دیگر: مثل استان ایلام، استان كرمانشاه، استان كردستان. مردم، مردم كشور، این سنت بسیار ستودنى را از چند سال پیش در پیش گرفتند كه بیایند این مناطق را سالیانه - بخصوص در چنین ایامى در اول سال - زیارت كنند. اینجا زیارتگاه است.

 جوانهاى عزیز! فرزندان عزیز من! كه اغلب شما در آن روزها نبودید، آن روزهاى سخت و تلخ را ندیدید؛ این دشت زیبا، این صحنه‌ى چشم‌نواز، این زمین حاصلخیز، در یك روزى زیر پاى دشمنان شما بود؛ چكمه‌پوشان رژیم بعثى در همین سرزمینى كه مال شماست، متعلق به شماست، آن چنان جهنمى بر پا كرده بودند كه انسان از جهات مختلف تأسف میخورد، از جمله از این جهت كه چطور این سرزمین زیبا و این طبیعت چشم‌نواز را تبدیل كرده بودند به یك آتش، به یك دوزخ. در ایام محنت جنگ، قبل از عملیات فتح‌المبین، بنده از این منطقه‌ى شمالىِ مشرف بر این دشت، این چشم‌انداز وسیع را دیده بودم؛ این خاطره از یاد من نمیرود كه نیروهاى دشمن در این سرزمین پهناور با چندین لشكر در اینجا متفرق بودند؛ زمین شما را، خاك شما را با چكمه‌هاى خودشان میكوبیدند و ملت ایران را تحقیر میكردند. آن كسى كه كشور شما را نجات داد، همین جوانهاى فداكار و مبارز بودند؛ همین بسیج، همین ارتش، همین سپاه، همین رزمندگان فداكار، كه امروز هم بازماندگان آنها در مناطق گوناگونى از كشور حضور دارند؛ بعضى از آنها هم به شهادت رسیده‌اند؛ «فمنهم من قضى نحبه و منهم من ینتظر و ما بدّلوا تبدیلا»(1).

عزیزان من! جوانانى كه در این جلسه، در این صحرا حضور دارید و همه‌ى جوانان كشور! بدانید نسل جوان دوران دفاع مقدس توانست با فداكارى، با هوشمندى، با اراده و عزم راسخ، كشور را از دست دشمن نجات بدهد. دشمنان نظام جمهورى اسلامى هدفشان این بود كه با جدا كردن یك بخش از میهن اسلامى، ملت ایران را تحقیر كنند؛ میخواستند قهاریت خودشان را به ملت ایران تحمیل كنند؛ میخواستند ملت را ذلیل كنند و خود را مسلط بر جان و مال و ناموس ملتمان قرار بدهند. كى نگذاشت؟ جوان رزمنده‌ى فداكار، آن عزم راسخ، آن ایمان قوى، جلوِ دشمن با همه‌ى حجم انبوهش ایستاد. آمریكا به دشمن ما كمك میكرد؛ شوروىِ آن روز كمك میكرد؛ كشورهاى اروپائى‌اى كه امروز دم از حقوق بشر میزنند، آن روز به این دشمن خبیث كمك میكردند، براى اینكه بكشد، نابود كند، زمین و اهل زمین را به آتش بكشد. او هم بى‌محابا این كار را میكرد؛ اما جوانان شما، جوانان این ملت نگذاشتند. در همین دشت عباس، در همین دشت وسیع، در این منطقه‌ى طولانى، با جان خودشان آمدند توى میدان، با عزم راسخ خودشان دشمن را مغلوب كردند، منكوب كردند، ذلیل كردند و توطئه‌اى را كه همه‌ى قدرتهاى استكبارى شریك بودند و سهیم بودند و دخیل بودند در اجراى آن، خنثى كردند.

من میخواهم به شما بگویم: جوانهاى عزیز! همیشه همین طور است؛ همیشه عزم راسخ شما، هوشمندى و بصیرت شما، ایستادگى و قاطعیت و شجاعت شما میتواند همه‌ى دشمنان را هرچند بظاهر بزرگ و نیرومند باشند، به شكست بكشاند. امروز هم همین جور است؛ فردا هم همین جور است. ملت ایران اگر بخواهد به اوج سعادت دنیا و آخرت برسد - كه میخواهد و ان‌شاءاللَّه خواهد رسید - راهش عبارت است از شجاعت، بصیرت، تدبیر، عزم راسخ، اراده‌ى مستحكم از سوى زن و مرد؛ و همه‌ى اینها متكى بر ایمان، ایمان اسلامى. آن چیزى كه ضامن این عزم و همت راسخ در رزمندگان ما بود، ایمان قلبى‌شان بود. دین را، خدا را، قیامت را، مسئولیت انسانى در مقابل خدا را باور داشتند؛ این باور در هر ملتى، در هر جامعه‌اى وجود داشته باشد، او را آسیب‌ناپذیر میكند؛ میتوانند مقاومت كنند.

برادران و خواهران عزیز! امروز ما از روزهاى جنگ تحمیلى و دفاع مقدس بمراتب جلوتریم، بمراتب قوى‌تریم، بمراتب نفوذ ملت ایران در دنیاى اسلام گسترده‌تر است؛ امروز ما تواناتریم. ملت ایران این توانائى را به بركت ایستادگیها به دست آورده. امروز هم توطئه زیاد است؛ لكن ملت ایران با ایستادگى خود، به توطئه‌ى دشمن پوزخند میزند و راه خود را با استوارى طى میكند.

آنچه مهم است این است كه ملت ایران این مقطع تاریخىِ حساس - مقطع دفاع مقدس - را هرگز فراموش نكند و سالهاى پرمحنت، ولى پرافتخار دوران جنگ تحمیلى را هرگز از یاد نبرید. این آمدنها، این اظهار ارادتها، این یادبود گرفتنها، كمك میكند به اینكه این یادها در ذهنها زنده بماند. من از این حركت راهیان نور - كه چند سال است بحمداللَّه روزبه‌روز هم در كشور توسعه پیدا كرده - بسیار خرسندم و این حركت را حركت بسیار بابركتى میدانم. و معتقدم این مقطع حساس براى ما یك تجربه است. شما جوانهاى امروز اگر آن روز هم بودید، توى این میدان، با عزم راسخ حاضر میشدید.

امروز هم در میدان علم، میدان سیاست، میدان تلاش و كار، میدان همبستگى ملى و میدان بصیرت، شما جوانها پایمردى خودتان را نشان دادید، ایستادگى خودتان را اثبات كردید. گاهى اوقات جنگ نظامى آسانتر از جنگ فكرى است؛ آسانتر از جنگ در عرصه‌هاى سیاسى است. ملت ایران نشان داد كه در جنگ عرصه‌هاى سیاسى و امنیتى، بصیرتش و ایستادگى‌اش از ایستادگى در جنگ نظامى كمتر نیست. لذا جوانهاى ما بحمداللَّه جوانهاى لایق، ساخته و پرداخته‌اى هستند كه باید به این مقدار هم اكتفا نكنند؛ همت مضاعف، كار مضاعف. همتتان را بلند كنید. ملت ایران باید عقب‌افتادگى‌هاى دورانهاى طولانى استبداد در این كشور و دخالت خارجى و نفوذ خارجى را جبران كند. بنده اطمینان راسخ دارم به اینكه جوان امروزِ كشور عزیزِ ما در سطح عالم، كم‌نظیر یا بى‌نظیر است. و این، نوید آینده‌ى كشور است. ان‌شاءاللَّه شما جوانها آن روزى را خواهید دید كه كشورتان از لحاظ علمى، از لحاظ فناورى، از لحاظ سیاسى، از لحاظ نفوذ بین‌المللى، در سطحى باشد كه شایسته‌ى ایران اسلامى و شایسته‌ى ملت بزرگ ایران است.

امیدواریم ان‌شاءاللَّه دعاى حضرت بقیةاللَّه (اروحنافداه) شامل حالتان باشد، ارواح مطهر شهداى عزیز، شهداى جنگ تحمیلى و دفاع مقدس و بخصوص شهداى منطقه‌ى فتح‌المبین ان‌شاءاللَّه مشمول الطاف الهى باشند و از همه‌ى ما راضى باشند و روح مطهر امام بزرگوار ان‌شاءاللَّه از همه‌ى ما راضى و خشنود باشد.

والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

1) احزاب: 23؛ «... برخى از آنان به شهادت رسیدند و برخى از آنها در [همین‌] انتظارند و [هرگز عقیده‌ى خود را] تبدیل نكردند.»برچسب ها: بیانات در منطقه عملیاتی فتح‌المبین، بصیرت و صبر،
ارسال توسط سین.راد
آرشیو مطالب
نظر سنجی
من چقدر باحالم؟

صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin
عضویت در خبرنامه

Powered by WebGozar